top of page
Featured Posts

H ομάδα του UrbanDig Project αναζητά Communication ManagerΡόλος: Υπεύθυνη/ος Επικοινωνίας


Τοποθεσία: Κέντρο Αθήνας (δυνατότητα για remote working όποτε χρειάζεται) - Παρουσία στις δράσεις πεδίου

Full time: 40 ώρες την εβδομάδα [ευελιξία ημερών/ωραρίου ανάλογα με τις δράσεις πεδίου]

Γλώσσα εργασίας: Ελληνικά, απαραίτητη η γνώση αγγλικών

Πληροφορίες:

Η Όχι Παίζουμε ΑΜΚΕ | UrbanDig Project ιδρύθηκε το 2004. Σχεδιάζει και υλοποιεί κοινοτικά, εκπαιδευτικά και καλλιτεχνικά προγράμματα με στόχο τη βελτίωση της ζωής των πολιτών και την αναβάθμιση των γενικών συνθηκών διαβίωσης (well-being).

Με κύριο πεδίο δράσης το δημόσιο χώρο και συνδυάζοντας τεχνικές διαλόγου, συμμετοχική έρευνα και συνεργατικές δραστηριότητες παραδίδουμε εκπαιδευτικά εργαλεία και προγράμματα, καλλιτεχνικές πρακτικές και παιγνιώδεις υποστηρικτικές διαδικασίες σε (και με) ομάδες και κοινότητες.

Οι διαδικασίες μας -τα επονομαζόμενα UrbanDig Projects- ανθίζουν σε συγκυρίες που είναι επιθυμητή η συλλογική ενεργοποίηση, που απαιτούνται γέφυρες επικοινωνίας και συνέργειες ανάμεσα σε διαφορετικούς δρώντες, αλλά και που αναζητούνται κοινοτικές ιστορίες και οπτικές. Όταν πραγματοποιούνται σε γειτονιές, αποτελούν μια ολοκληρωμένη διατομεακή προσέγγιση στην διαχείριση του τοπικού πολιτιστικού κεφαλαίου (υλικού και άυλου) οδηγώντας σε προϊόντα, στρατηγικές και εργαλεία στα πεδία του τουρισμού, του πολιτισμού, της εκπαίδευσης, της αστικής συν-δημιουργίας κ.α.

Στόχοι:

Η Όχι Παίζουμε ΑΜΚΕ | UrbanDig Project βρίσκεται σε στάδιο εξέλιξης και ανάπτυξης των εργαλείων και μεθοδολογιών της, με στόχο τη διεύρυνση της κοινότητας στην οποία απευθύνεται (audience & community development) . Στην κατεύθυνση αυτή, θέλουμε να δημιουργήσουμε μια νέα ταυτότητα επικοινωνίας, η οποία δεν περιορίζεται στην ενημέρωση του κοινού μέσω των μέσων (τύπος, website, newsletter, social media), αλλά απαντά στις ανάγκες της κοινότητας, βρίσκεται στο πεδίο δράσης και εμπλουτίζει την εργαλειοθήκη ενεργοποίησης του κοινού σε θέματα που αφορούν όλες και όλους.


Ο ρόλος:

H/O Communications Manager θα είναι υπεύθυνη/ος για την επίβλεψη της εσωτερικής και εξωτερικής επικοινωνίας του οργανισμού, διασφαλίζοντας ότι το μήνυμά της είναι συνεπές και ελκυστικό. Τα κύρια καθήκοντα του ρόλου εντάσσονται σε ενιαία επικοινωνιακή στρατηγική και περιλαμβάνουν την προετοιμασία λεπτομερών αναφορών επικοινωνιακής δράσης, την κατάρτιση δελτίων τύπου για τα ΜΜΕ, την παραγωγή πρωτότυπου οπτικού/αφηγηματικού περιεχομένου, καθώς και τη διαχείριση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης του οργανισμού.

Βασικά καθήκοντα:

 • Κατάρτιση/υλοποίηση επικοινωνιακής στρατηγικής και μέτρηση της αποτελεσματικότητάς της

 • Επιμέλεια και ανανέωση πληροφορίας στο website

 • Διαχείριση social media, mailouts και newsletters

 • Συντονισμός των ομάδων έργου για την επικοινωνία του κάθε έργου και συνεργασία με τον Υπεύθυνο Ανάπτυξης της Κοινότητας για την τοπική διάχυση των δράσεων

 • Σχεδιασμός, επεξεργασία και παραγωγή περιεχομένου για διάφορους εσωτερικούς και εξωτερικούς διαύλους επικοινωνίας (ενδοδίκτυο, διαδικτυακή πύλη, ενημερωτικά δελτία, προσωπικές και εικονικές συνεδριάσεις)

 • Παροχή συμβουλών και υποστήριξης στον οργανισμο σε θέματα επικοινωνίας

 • Μέριμνα ώστε οι οργανωτικές πρωτοβουλίες και τα έργα να υποστηρίζονται και να κοινοποιούνται με επιτυχία στο προσωπικό και στους βασικούς εξωτερικούς ενδιαφερόμενους φορείς

 • Διενέργεια αξιολογήσεων για να εκτιμηθεί η επικοινωνιακή πορεία του οργανισμού

 • Συμβολή στις δρασεις εξωστρέφειας μέσα απο τα μέσα ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένης της παρακολούθησης των παραδοσιακών μέσων ενημέρωσης και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης

 • Συνεργασία με τους συμβούλους επικοινωνίας συνεργατων (partners) για τη διατήρηση της συνοχής της επικοινωνίας

 • Συμμετοχή στις συναντήσεις επικοινωνίας

 • Εκπλήρωση κάθε άλλου καθήκοντος που σχετίζεται με το πεδίο αρμοδιοτήτων της/του, ανάλογα με τις ανάγκες.

 • Συμβολή στην οπτική ταυτότητα κάθε έργου/συνεργασία με εξωτερικούς συνεργάτες

Προαπαιτούμενα:

 • 2-3 έτη προϋπηρεσία σε ρόλο επικοινωνίας

 • Εξειδίκευση στη δημιουργία και διαχείριση μέσων κοινωνικής δικτύωσης

 • Άριστη χρήση ιστοσελίδων (wordpress).

 • Άριστες δεξιότητες γραπτής και προφορικής επικοινωνίας

 • Κατανόηση και ενδιαφέρον για τον πολιτισμό

 • Κατανόηση και ενδιαφέρον για παραγωγή παραστάσεων

 • Εμπειρία 2 ετών σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα

 • Εμπειρία 2 ετών σε Προγράμματα Πολιτισμού

 • Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας

 • Εμπειρία σε επικοινωνία με ελληνικά και διεθνή ΜΜΕ

Παρακαλώ να μας στείλετε το βιογραφικό σας και μία επιστολή όπου θα αναφέρετε γιατί σας ενδιαφέρει ο ρόλος και γιατί θέλετε να γίνεται μέλος της ομάδας μας.

Email: info@urbandigproject.org

Αποστολή Βιογραφικών έως Κυριακή 12.12.2021
コメント


Recent Posts
Back to News
Archive
Search By Tags
Follow Us
 • Facebook Basic Square
 • Twitter Basic Square
 • Google+ Basic Square
bottom of page