ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Αυτή η ενότητα φιλοξενεί τις υπηρεσίες που παρέχει το UrbanDig Project εντός σχημάτων συνεργασίας με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, Οργανισμούς, Ιδρύματα, την Κοινωνία των Πολιτών και τον Ιδιωτικό Τομέα 

DEMOS_DEcision Management Open Space

Κατεβάστε την αναλυτική μπροσούρα εδώ