NEWS
& VIEWS

Ανταλλαγή UrbanDig (GR) και Urban.koop (TR)

Τον Νοέμβριο το UrbanDig ξεκινάει μια 6-8μηνη περίοδο ανταλλαγής δεξιοτήτων και μεθοδολογίας με την ομάδα Urban.koop της Τουρκίας, στο πλαίσιο του "Civil Society Exchange Program (CSE)". Το Urban.koop είναι ένα αλληλέγγυο δίκτυο ερευνητών, μελών μη-κερδοσκοπικών οργανώσεων και άλλων εξειδικευμένων επαγγελματιών για τη δημιουργία καινοτόμων στρατηγικών, πρακτικών, σχεδίων και πολιτικών γύρω από τον αστικό χώρο.

Breaking news: Our project « Walkers on Water» will be funded by the programme Active Citizens Fund!

Bodossaki Foundation and Solidarity Now announced which Large, Medium and Small projects have secured funding by the programme Active Citizens Fund. «Ohi Pezoume» NPO and UrbanDig Project together with «Art of Hosting Athina» will implement the project «Walkers on Water. Methodology of translocal cooperation towards urban development driven by citizens’ active participation», within 14 months. The objective of the project is to accept a challenge and conduct an experiment: to invite the SCOs and decision-makers to participate in the implementation of an original, inter-municipal methodological approach to urban development. The methodology will be tested at an underground, Roman monument, of

Νέα έγκριση χρηματοδότησης για το έργο «Περιπατητές νερού» από το πρόγραμμα Active Citizens Fund!

Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα για τη χρηματοδότηση Μεγάλων, Μεσαίων και Μικρών έργων από το Πρόγραμμα Active Citizens Fund του Ιδρύματος Μποδοσάκη και του Solidarity Now. H AMKE «Όχι Παίζουμε» και το UrbanDig Project σε συνεργασία με την Κοιν.Σ.Επ. «Art of Hosting Athina» θα υλοποιήσουν το έργο «Περιπατητές νερού: μια μεθοδολογία διαδημοτικής συνεργασίας για την αστική ανάπτυξη με την ενεργό συμμετοχή των πολιτών», σε διάστημα 14 μηνών. Το έργο έχει ως στόχο να κάνει ένα πείραμα: να προ(σ)καλέσει την Κοινωνία των Πολιτών και τους φορείς λήψης αποφάσεων να συμμετέχουν στην εφαρμογή μιας πρωτότυπης, διατοπικής μεθοδολογικής προσέγγισης συμμετοχικότητας στην αστική ανάπτυξη. Η μεθοδολογία έχει

e-discussion "The personal gaze and the collective narrative".

On Friday October 16 at 19:00, UrbanDig participates at the e-discussion Traces of interculturalism in the urban landscape: The personal gaze and the collective narrative. The discussion will be broadcasted here: Facebook, YouTube . Irini Gratsia, Maria Leonida and Angeliki Tseliou of the program of activities NextStationVictoria that ends with this e-discussion, discuss with Maria Sampatakaki, historian and founder of the collaborative group of Public History production "hιστορισταί", George Sachinis, director and manager of the group "UrbanDig Project", Aggeliki Ilia, principal of the 2nd General Lyceum of Athens - Theodoros Angelopoulos and Haris Biscos, architect, head of synAthina. Cl

e-Συζήτηση "Το προσωπικό βλέμμα και η συλλογική αφήγηση".

Την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στις 19:00 το UrbanDig συμμετέχει στην e-συζήτηση Ίχνη διαπολιτισμικότητας στο αστικό τοπίο: Το προσωπικό βλέμμα και η συλλογική αφήγηση. Η συζητήση θα προβληθεί στο Facebook και στο YouTube . Οι Ειρήνη Γρατσία, Μαρία Λεωνίδα και Αγγελική Τσέλιου του προγράμματος Επόμενος Σταθμός: Βικτώρια | #NextStationVictoria που ολοκληρώνεται με την συζήτηση αυτή, θα συνομιλήσουν με τους Μαρία Σαμπατακάκη, ιστορικό και ιδρύτρια του συνεργατικού σχήματος παραγωγής Δημόσιας Ιστορίας "hιστορισταί", Γιώργο Σαχίνη, σκηνοθέτη και συν-ιδρυτή στην ομάδα “Όχι Παίζουμε / UrbanDig Project”, Αγγελική Ηλία, διευθύντρια 2ου ΓΕΛ Αθήνας – Θεόδωρος Αγγελόπουλος και Χάρη Μπίσκο, αρχιτέκτονα, επ

Wa(l)king Athens

11 Οκτωβρίου 2020 17:00 Εξάρχεια. Ένα οκτάλεπτο κυνηγητό με αυτό το αθέατο που μας κάνει να επιμένουμε να σφηνώνουμε θέατρο στα τσιμέντα της πόλης. Μια σύντομη live-stream παράσταση / διαδρομή σε τοποθεσίες άρρηκτα δεμένες με το έργο της ομάδας UrbanDig Project που διεκδικεί τη σημασία του site-specific θεάτρου στον αστικό χώρο. Η δράση αποτελεί μέρος του "Wa(l)king Athens: Walks and Talks" του Nordic Urban Lab στην Αθήνα, ενός διαπολιτιστικού διαλόγου μεταξύ Βορρά και Νότου που προτείνει λύσεις, εργαλεία και πρακτικές στα διλήμματα και τις προκλήσεις της σύγχρονης πόλης σε θέματα τέχνης, αστικού τοπίου, πολιτιστικού σχεδιασμού, αρχιτεκτονικής και δημόσιου χώρου, κοινωνικής καινοτομίας, με

Wa(l)king Athens

October 11, 2020 17:00 Exarcheia, Athens. An eight-minute chase with what makes us insist to fill with performative works the voids of our built environment. A short live-stream performance / tour at locations connected with the work of UrbanDig Project, claiming the importance of site-specific theatre in urban space. This live-stream performance is part of "Wa(l)king Athens: Walks and Talks" of Nordic Urban Lab Athens, a forum for interdisciplinary perspectives around the issues of developing a more human and culturally rooted urban understanding and practice. Link to video: https://www.facebook.com/watch/?v=783197612515937 More information: https://www.metropolis.dk/en/nordic-urban-lab

Sabar Bar: Welcome to our pick-up truck!

An open invitation to our pick-up truck! During the difficult times we are all going through, we wish to co-reflect on the notion of public space as a space of creation, expression and coexistence that belongs to all of us. We would like, thus, to introduce "Sabar Bar": a collaboration between Ohi Pezoume, Fabrica Athens, Mohamed, Saeid, Mumina and Yaman. Together with these beautiful people, we are going to visit the area of Exarcheia and collect local stories that we intend to co-narrate through turning them into multilingual songs! A Datsun pick-up truck will be our vehicle – literally and metaphorically – to wander around the area, interact with people and groups, share stories, co-crea

Sabar Bar: Καλωσήρθατε στην καρότσα μας!

Άλλος με το Ντάτσουν μας; Μέσα στη δύσκολη συγκυρία του φετινού φθινοπώρου, ευελπιστούμε να στοχαστούμε από κοινού πάνω στη σημασία του δημοσίου χώρου, ως ενός χώρου δημιουργίας, έκφρασης και συνύπαρξης που ανήκει σε όλους και όλες. Συστήνουμε, λοιπόν, το "Sabar Bar": μια συνεργασία μας με τους Fabrica Athens, το Mohamed, το Saeid, τη Mumina και το Yaman – στο πλαίσιο της οποίας θα αλωνίσουμε φέτος στα Εξάρχεια, αναζητώντας τοπικές ιστορίες τις οποίες θα συν-αφηγηθούμε, μετατρέποντας τες σε πολυεθνικά τραγούδια για την περιοχή! Ένα ντάτσουν με καρότσα θα γίνει το όχημα – κυριολεκτικά και μεταφορικά- για να χτενίσουμε την περιοχή, να αλληλεπιδράσουμε με ανθρώπους και ομάδες, να μοιραστούμε ισ